Poradnik

ZASADY WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI TRAWNIKA

Trawniki należy regularnie kosić - przynajmniej raz w tygodniu na wysokość 4-5 cm wraz z wywiezieniem pokosu. Częstotliwość koszenia należy dostosować do tempa wzrostu trawy, tzn. nie należy kosić trawy niżej niż na wys. 4cm i nie ścinać więcej niż 4-5 cm (w okresach najintensywniejszego wzrostu roślin koszenie należy wykonywać nawet 2 razy w tygodniu). Nie można kosić trawy mokrej po opadach deszczu. W wypadku ich wystąpienia trawę należy skosić w pierwszym możliwym terminie po ustaniu opadów. Trawa powinna być regularnie zasilana nawozami mineralnymi. Częstotliwość nawożenia uzależniona jest od zastosowanych nawozów. W okresie jesiennym należy wygrabiać zalegające na trawnikach liście oraz zastosować tzw. nawozy jesienne i oprysk środkami grzybobójczymi. W razie wystąpienia objawów żerowania szkodników lub chorób roślin należy zastosować odpowiednie preparaty grzybo- i owadobójcze w zalecanych dawkach aż do ustąpienia objawów. Trawniki powinny być podlewane odpowiednimi dawkami wody w zależności od warunków atmosferycznych. Należy starannie monitorować ilości wody podawane przez automatyczny system nawadniający (różne dawki wody przy różnych temperaturach powietrza, odpowiednia ilość wody na skarpach). Zakłada się, że zdrowy, intensywnie rosnący trawnik potrzebuje 20-30 litrów wody na 1m² w ciągu tygodnia. W okresie wiosennym należy przeprowadzić zabieg aeracji i wertykulacji trawnika. W okresie zimowym zabronione jest chodzenie po zamarzniętym trawniku.

KILKA SŁÓW NA TEMAT CELOWOŚCI ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH

NAWOŻENIE Prawidłowo nawożony /odżywiony/ trawnik ma zielony kolor, jest gęsty, silny, zdrowy i nie jest podatny na choroby i insekty. Trawa do swego prawidłowego wzrostu potrzebuje kilkunastu minerałów pierwiastków takich jak: tlen, wodór, azot, fosfor, potas, magnez, siarka, wapń, cynk, bor oraz mikroelementów. Nie wszystkie może dostarczyć gleba. Trawnikowi należy pomagać przez nawożenie. Obecnie można kupić wiele dobrych nawozów w sieciach marketów i centrach ogrodniczych. Brak np. azotu objawia się najczęściej żółknięciem dolnych liści. Potas ma szczególne znaczenie w okresie letnich upałów i jesienią. Na intensywność zieleni korzystnie wpływa magnez i żelazo. Trawnik musi być nawożony regularnie i prawidłowo. OPRYSKI NA CHWASTY Na trawnikach powinno się stosować opryski na chwasty profilaktycznie, aby nie dopuścić do wzrostu obcych roślin. Zabieg wykonujemy w dni suche i pochmurne. Obecność chwastów w runie świadczyć może o: · nieprawidłowej pielęgnacji, wynikającej zwykle z małej częstotliwości koszenia, co doprowadza do przerośnięcia runi czasem nawet do wysokości 30 cm, albo też bardzo niskiego przycięcia trawnika w celu oddalenia terminu następnego jego koszenia, · słabym nawożeniu, · długotrwałej suszy w trakcie której wzrost traw jest spowolniony, a rozwijają się chwasty silnie ukorzenione (np. mniszek lekarski). Najczęściej stosowane herbicydy na rośliny dwuliścienne: Chwastox, Starane, Aminopielik, Pielik, Bofix. WERTYKULACJA Na trawnikach często istnieje problem z tzw. sfilcowaniem się darni, powodowany nadmiernym nagromadzeniem się martwych resztek roślinnych w darni. Filc utrudniania przedostanie się wody i nawozów do gleby. Trawnik staje się bardzo wrażliwy na upały, łatwo jest wyrywany podczas gier i zabaw. Warstwa filcu jest siedliskiem grzybów i bakterii chorobotwórczych. Wertykulacja jest zabiegiem łączącym wyczesywanie martwych roślin z płytkim nacinaniem (ok. 2 do 3 cm) powierzchni darni. Podczas zabiegu następuje bardzo korzystne dla trawnika rozcinanie rozłogów i powierzchniowe napowietrzenie gleby. Wertykulację przeprowadzamy wiosną po pierwszym koszeniu, następnie nawozimy trawnik. Zabieg wertykulacji można powtórzyć wczesną jesienią. AERACJA  W miejscach często uczęszczanych i eksploatowanych trawnik staje się słaby i ginie. To tzw. “wypadanie trawy”. Nadmierne deptanie, czy jeżdżenie po trawie powoduje zagęszczanie gleby. W zbitej glebie korzenie traw mają problemy z pobieraniem wody, nawozów oraz z rozrostem korzeni. Rozwiązaniem jest aeracja, czyli napowietrzanie. Aerację przeprowadzamy na wilgotnej glebie. Wykonuje się ją specjalnymi maszynami, tzw. aeratorami. Zabieg powinien być wykonany na całej powierzchni trawnika, co najmniej raz na dwa lata. Miejsca najbardziej narażone na ubicie gleby należy napowietrzać 1 do 2 razy w sezonie. Dodatkowo powinniśmy trawnik piaskować po aeracji. Suchy drobny piasek, który dostanie się w otwory spowoduje lepszy ruch wodno-powietrzny w trawniku, a nawozy zostaną łatwo pobrane przez system korzeniowy.