Trawniki należy regularnie kosić – przynajmniej raz w tygodniu na wysokość 4-5 cm wraz z wywiezieniem pokosu. Częstotliwość koszenia należy dostosować do tempa wzrostu trawy, tzn. nie należy kosić trawy niżej niż na wys. 4cm i nie ścinać więcej niż 4-5 cm (w okresach najintensywniejszego wzrostu roślin koszenie należy wykonywać nawet 2 razy w tygodniu). Nie można kosić trawy mokrej po opadach deszczu.

W wypadku ich wystąpienia trawę należy skosić w pierwszym możliwym terminie po ustaniu opadów. Trawa powinna być regularnie zasilana nawozami mineralnymi. Częstotliwość nawożenia uzależniona jest od zastosowanych nawozów. W okresie jesiennym należy wygrabiać zalegające na trawnikach liście oraz zastosować tzw. nawozy jesienne i oprysk środkami grzybobójczymi. W razie wystąpienia objawów żerowania szkodników lub chorób roślin należy zastosować odpowiednie preparaty grzybo- i owadobójcze w zalecanych dawkach aż do ustąpienia objawów.

Trawniki powinny być podlewane odpowiednimi dawkami wody w zależności od warunków atmosferycznych. Należy starannie monitorować ilości wody podawane przez automatyczny system nawadniający (różne dawki wody przy różnych temperaturach powietrza, odpowiednia ilość wody na skarpach). Zakłada się, że zdrowy, intensywnie rosnący trawnik potrzebuje 20-30 litrów wody na 1m² w ciągu tygodnia.

W okresie wiosennym należy przeprowadzić zabieg aeracji i wertykulacji trawnika. W okresie zimowym zabronione jest chodzenie po zamarzniętym trawniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *